Kinh doanh như đi tán gái: Sớm hay muộn không quan trọng, quan trọng là gặp đúng người, đúng thời điểm!

Dù bạn cao to, đẹp trai, con nhà giàu và có công việc ổn định, bạn vẫn có thể thất bại trước một anh chàng xấu trai, nhà nghèo, mọi thứ đều thua kém bạn. Tình yêu cũng như kinh doanh, không bao giờ có một giới hạn hay tiêu chuẩn nhất định nào cả.